[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
นายสมศักดิ์ คิมเนียง นายกเทศมนตรีตำบลแคนดง ร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงเสาเอกเสาโท เพื่อสร้างบ้านใหม่ ให้ผู้ยากไร้ บ้านอนามัย หมู่ที่.11 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ( 4/ส.ค./2563 )
    นายสมศักดิ์ คิมเนียง นายกเทศมนตรีตำบลแคนดง ร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงเสาเอกเสาโท เพื่อสร้างบ้านใหม่ ให้ผู้ยากไร้ บ้านอนามัย หมู่ที่.11 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
งานป้องกันฯร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลแคนดง ตัดต้นไม้บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ที่.15 และวัดบ้านป่าหนาม ( 9/ก.ค./2563 )
    
กองช่างฯ เทศบาลตำบลแคนดง ลอกร่องระบายน้ำหมู่ที่.5 บ้านหนองแสง ( 30/มิ.ย./2563 )
    
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแคนดง ออกรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว และโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ก่อนวันเปิดภาคเรียน ( 30/มิ.ย./2563 )
    กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแคนดง ออกรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว และโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ก่อนวันเปิดภาคเรียน
งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ( 30/มิ.ย./2563 )
    งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณโรงเรียนแคนดงพิทยาคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 49 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>