[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
โดย : admin
เข้าชม : 164
จันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินและผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง 4/ส.ค./2563
      รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 22/ก.ค./2563
      ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ 21/ก.ค./2563
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 13/ก.ค./2563
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 13/ก.ค./2563