[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในเขตเทศบาลตำบลแคนดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแคนดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลแคนดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคผนวก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแคนดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแคนดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>