[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
ประกาศเทศบาล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศเทศบาล การแสดงเจตจำนงสุจรติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร
ประกาศเทศบาล มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559
ประกาศเทศบาล หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่5)
ประกาศเทศบาล กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแคนดง
ประกาศเทศบาล มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาล มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
ประกาศเทศบาล มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาล มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>