[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จ่ายเบี้ยยังชีพ ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแคนดง จ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( 9/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง จักพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุและสามเณร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเภษ  ณ ทีด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง วันที่ 
กองช่างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลแคนดง ( 9/มิ.ย./2562 )
    
กองช่าง ( 9/มิ.ย./2562 )
    
ซ่อมประปา ( 29/พ.ค./2562 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 -> [จำนวน 45 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>