[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กองสาธารณสุขฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านหนองแสง ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแคนดง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 
กองประปาซ่อมท่อประปา ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองประปา เทศบาลตำบลแคนดง ซ่อมท่อประปา บ้านหนองแสง หมู่ 5 และบ้าน อนามัย หมู่ ที่ 11 / 29 พ.ค.2562
ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎรสามััคคี ( 9/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดษาฎรสามัคคี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอแคนดง ประจำปี 2562 ( 9/มิ.ย./2562 )
    งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอแคนดง ประจำปี 2562 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแคนดงเข้ารับรางวัล ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัด ( 9/มิ.ย./2562 )
    ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแคนดง เข้ารับรางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับ จังหวัด   / 24 พฤษภาคม 2562
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 -> [จำนวน 45 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>