[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแคนดง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลแคนดง อสม.บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ 15  วิทยากรจากโรงพยาบาลแคนดง  ร่วมกันรณรงค์ และป้องกันโรนงไข้เลือดออก ณ  โรงเรียนอนุบาลแคนดง /  31 พ.ค.2562
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง ( 9/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง ร่วมกับปกครองอำเภอแคนดง เกษตรอำเภอแคนดง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาขนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง จากฝนตกหนัก 
กองช่าง ขุดลอกคลองระบายน้ำ ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองช่าง เทศบาลตำบลแคนดง ขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านสำโรงหมู่ 3 และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทัน 
กองวิชาการฯ ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองวิชาการและแผนงาน ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้ัองประชุมสภาเทศบาลตำบลแคนดง 
กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะจากโรงพยาบาลแคนดง ( 9/มิ.ย./2562 )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแคนดง เก็บขยะจากโรงพยาบาลแคนดง เพื่อไปกำจัด /28 พ.ค.2562
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 -> [จำนวน 45 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>