[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ปรับปรุงภูมิทัศน์/ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ( 25/ก.ค./2562 )
    
ซ่อมท่อประปา ( 14/มิ.ย./2562 )
    กองประปา ฯ ซ่อมท่อประปา บ้านซองแมว หมู่ 6 บ้านหนองแสง หมู่ 5 และชุมชนบ้านป่าพร้าว /12.มิ.ย.2562
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ 15 ( 14/มิ.ย./2562 )
    กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชุมชนบ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ 15  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินการแผนการปฏิบัติการทุจริต ( 14/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรับภูมิทัศน์บ้านแคนดง หมู่ 1 ( 14/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง ร่วมกับชุมชนบ้านแคนดง ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน  ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 -> [จำนวน 45 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>