[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ซ่อมท่อประปา ( 14/มิ.ย./2562 )
    กองประปา ฯ ซ่อมท่อประปา บ้านซองแมว หมู่ 6 บ้านหนองแสง หมู่ 5 และชุมชนบ้านป่าพร้าว /12.มิ.ย.2562
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ 15 ( 14/มิ.ย./2562 )
    กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชุมชนบ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ 15  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินการแผนการปฏิบัติการทุจริต ( 14/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรับภูมิทัศน์บ้านแคนดง หมู่ 1 ( 14/มิ.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลแคนดง ร่วมกับชุมชนบ้านแคนดง ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน  ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
กองช่างซ่อมแซมถนนชำรุด ( 14/มิ.ย./2562 )
    กองช่างเทศบาลตำบลแคนดง ซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านนเทพสัมพันธ์  หมู่ 15  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลตำบลแคนดง /10.มิ.ย.2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 -> [จำนวน 39 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>