หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแคนดง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ หลักหนองบัว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวณัฐวดี ดีด้วยชาติ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ คิมเนียง

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายนพมณี จริตรัมย์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน