หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแคนดง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสำรวย คะชุนรัมย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายพงศกร บุญมา

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายวิสันต์ เจียนมะเริง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายนิรุต กะตะศิลา

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวลักขณา มณีศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ